Dat massage effect heeft op spierspanning is bij de meeste mensen welbekend. Wist u ook dat massage een positief effect heeft op ervaren stress en het ons immuunsysteem verbetert?

We proberen het uit te leggen.


Iedereen krijgt te maken met stress in zijn leven. Daarbij komen stresshormonen vrij zoals adrenaline, noradrenaline en cortisol. Dat is nuttig en normaal gesproken herstelt de balans weer zodra we de stressfactor het hoofd geboden hebben. We zien dat bij stress de bloeddruk stijgt, de hartslag toeneemt en spieren gaan spannen.

Hart- en vaatziekten, kanker en longziekten worden aan stress gerelateerd.
Massage ontspant niet alleen de spieren maar is ook goede therapie om de stress te beteugelen.

Hoe werkt dat dan?


Na een massage is er een afname te zien van spanning, depressie en van stresshormonen. Daarnaast is er een stijging meetbaar van serotonine en dopamine. Serotonine heeft invloed op je stemming en het zelfvertrouwen. Dopamine speelt een belangrijke rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn.

Chronische stress eist zijn tol.


Het stresshormoon cortisol is daarbij de grootste boosdoener. Het zorgt ervoor dat energie wordt vrijgemaakt en naar de spieren gebracht om de stressfactor het hoofd te kunnen bieden. Als dit te lang duurt put het ons echter uit en verzwakt het ons immuunsysteem, waardoor we vatbaarder worden voor ziektes.
Oxcytocine, dat vrijkomt bij een massage of positieve aanraking, is de tegenhanger van cortisol. Ze noemen het ook wel het hormoon van onthaasting, genezing en verbondenheid. Het stimuleert ons immuunsysteem , verhoogt pijndrempels en maakt dat we meer positieve sociale interacties hebben.

Meerdere opeenvolgende massagebehandelingen hebben een langduriger positief effect dat dagen tot zelfs weken kan aanhouden.

Onze huidige samenleving werkt individualisering in de hand. We kunnen bijna alles van thuis uit regelen. Er is dan ook minder contact tussen mensen. Een beeldscherm kan echter je medemens niet vervangen. Zoals een baby aanraking nodig heeft om te overleven zo hebben wij positief contact nodig om gezond te blijven en als stabiele volwassene in het leven te staan.