Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gericht op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen om zich op motorisch vlak zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies aan ouders.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf, maar bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst. Tijdens de behandeling worden motorische ontwikkelingsmogelijkheden vergroot zodat het kind beter kan functioneren in zijn omgeving. Functioneel oefenen speelt daarbij een belangrijke rol, op een speelse manier in een kindvriendelijke omgeving. Verschillende oefenmaterialen nodigen het kind uit om plezier te hebben in bewegen en zo bepaalde motorische functies te oefenen.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings –en speladviezen aan de ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap.

Vergoeding
Zowel met verwijsbrief als zonder verwijsbrief kan men naar een kinderfysiotherapeut gaan. De eerste 18 behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, verdere vergoeding is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.

Fysio Landgraaf

Maastrichterlaan 80
6374 VS Landgraaf
Tel: 045-5310300
Email: info@fysiolandgraaf.nl