Psychosomatische fysiotherapie

Fysiolandgraaf beschikt over een nieuwe specialisatie. Naast algemene fysiotherapie en manuele therapie kunt u nu bij ons ook terecht voor psychosomatische fysiotherapie. Ad Gooren heeft deze 3-jarige opleiding aan het IPT te Amsterdam in 2010 afgerond. Hierdoor hebben wij nog meer mogelijkheden om aan de persoonlijke hulpvraag van de patiënt tegemoet te komen. De gezondheidszorg is volop in beweging en ook op het terrein van de fysiotherapie zijn diverse ontwikkelingen zichtbaar. De rol van psychosociale aspecten binnen de fysiotherapie is veel groter dan een aantal jaren geleden. De psychosomatische fysiotherapie wordt daarom een steeds belangrijker domein binnen de fysiotherapie.

De psychosomatisch fysiotherapeut, heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde pijn. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Het zijn lichamelijke klachten die mogelijk te maken hebben met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en geestelijke belasting in relatie tot de omgeving (denk aan moeilijke thuis- of werksituatie).

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is niet altijd even duidelijk. In eerste instantie worden de klachten onderschat, genegeerd of verkeerd uitgelegd. Wanneer deze situatie aanhoudt, en er geen duidelijke medische diagnose gesteld wordt, kan dit u een gevoel van onbegrip geven. Het is goed mogelijk dat u in deze situatie meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen

bent. Deze verschijnselen komen vaak voor wanneer de levensomstandigheden meer van u vergen. Denk hierbij aan: verhoogde werkdruk, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekte. Wanneer deze klachten langer aanhouden neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

In ons gezondheidscentrum aan de maastrichterlaan 80 in Landgraaf vinden wij het daarom van het grootste belang dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende medische disciplines. Huisartsen, psychologen, maatschappelijk werk en de fysiotherapeut hebben regelmatig overleg om hun aanpak zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Alle neuzen in dezelfde richting is essentieel voor een succesvolle behandeling, zeker bij deze complexe psychosomatische klachten.

Wat kunt u verwachten van de psychosomatische fysiotherapeut?

Er wordt gewerkt volgens het biopsychosociaal model. Een hele mond vol. Het houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook de psychologische en sociale aspecten bij de behandeling betrokken worden. Tijdens het eerste contact vindt er een gesprek plaats dat gericht is op het verhelderen van de klachten en uw persoonlijke hulpvraag. Hierna volgt indien nodig een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van uw hulpvraag en de bevindingen van het onderzoek worden de behandeldoelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Uw eigen inbreng en actieve inzet zijn van groot belang in de behandelfase.

Behandeldoelen kunnen zijn:

  • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht.
  • Verhogen van uw belastbaarheid.
  • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
  • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
  • Ontspanning.
  • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

De psychosomatisch fysiotherapeut heeft meerdere therapeutische mogelijkheden om de patiënt te behandelen of te coachen tijdens zijn herstelproces:

  • Gedragsmatige behandelingen, ter beïnvloeding van de manier hoe de patiënt omgaat met zijn situatie.
  • Ontspanningsmethodieken, om te leren loslaten en stress te verminderen.
  • Specifieke bewustwordingstechnieken, gericht op het verbeteren van zelfbeeld en zelfvertrouwen.
  • Lichaamsgerichte behandelingen, brengen een verminderd lichaamsgevoel terug zodat de patiënt weer de kans krijgt om zich lekker in zijn vel te voelen.

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie betreffende bovenstaande tekst dan kunt u uiteraard
contact met ons opnemen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kngf-nfp.nl

Fysio Landgraaf

Maastrichterlaan 80
6374 VS Landgraaf
Tel: 045-5310300
Email: info@fysiolandgraaf.nl